richmond farms

Fresh Produce direct aan u

Richmond Farms is een telersgroep waarvan ook onze eigen teeltactiviteiten in East Anglia & Lancashire en ons pakstation in Lincolnshire deel uitmaken. We verbouwen wortelgewassen in East Anglia en Lancashire en we zijn een van de 23 leden van de Richmond Farms telersvereniging.

We zijn vanaf de oprichting in 2006 deel geweest van Richmond Farms. Voor de telers zijn de voordelen van lidmaatschap o.a. het gratis teeltadvies, lange termijn betalingsovereenkomsten op de aankoop van zaad en de verplichting van Richmond Farms om de hele oogst te vermarkten.

De Richmond Farms telersgroep heeft momenteel 23 leden en 37.000 ton aan specifieke product. Onze teeltactiviteiten zijn gecertificeerd voor M&S Field to Fork, Tesco Nurture en Red Tractor, wat een duidelijke indicatie is van de kwaliteit en de aandacht voor details die we aan onze producten geven.

Richmond Farms heeft een eigen verkoopteam met de nadruk op kwaliteit en volledig traceerbare producten voor elke marktsector. Het Richmond Farms merk is tegenwoordig een van de bekendste en meest gerespecteerde merken van Britse wortel- en knolgewassen.