verklaring inzake moderne slavernij

Verklaring inzake Moderne Slavernij

Inleiding
Nationwide Produce PLC is een volledige dochteronderneming van Nationwide Produce Holdings PLC. Het bedrijf heeft vijf vestigingen in Engeland, één in Noord-Ierland, twee in Nederland en één in Spanje. Onze belangrijkste bedrijfsactiviteiten zijn de inkoop, levering en distributie van verse producten in het Verenigd Koninkrijk en Europa.


Bedrijfsbeleid
Nationwide Produce heeft een beleid dat aangeeft dat de bedrijven geen enkele vorm van slavernij, dienstbaarheid, dwangarbeid, verplichte arbeid of mensenhandel tolereren. Wij zijn van mening dat dit beleid onze werknemers in staat stelt om eventuele zorgen met betrekking tot moderne slavernij op een passende en veilige manier te identificeren en te melden zonder dat een van onze werknemers of de getroffenen in gevaar komt.

Beleid


Werkzaamheid en Risicomanagement
WWe erkennen de potentiële risicogebieden binnen ons bedrijfsmodel voor moderne slavernij en hebben nalevingscontroles geïmplementeerd en procedures om de risico’s tot een minimum te beperken.


Uitzendarbeid
We eisen dat al onze leveranciers van magazijnmedewerkers een verklaring over moderne slavernij hebben en duidelijke beleidslijnen en procedures hanteren bij het aanpakken van en reageren op tekenen van moderne slavernij of mensenhandel. We zetten ons in om op een pro-actieve manier met deze providers samen te werken om onze kennis en ons herkennings vermogen verder uit te breiden.


Onze leveranciers
We begrijpen dat onze wereldwijde contacten met leveranciers mogelijk ons grootste risico is, en hebben daarom open communicatiebijeenkomsten met onze leveranciers georganiseerd om inzicht te krijgen in welke landen er een verhoogd risico aanwezig is. We erkennen dat audits niet alle gevallen van moderne slavernij aan het licht zullen brengen, maar het opbouwen van relaties en vertrouwen in de leveranciers is heel belangrijk als het gaat om het ontdekken en aanpakken van de risico’s.


Moderne Slavernij opleiding
We promoten actief het Stronger2Gether-initiatief en zijn betrokken bij trainingsprogramma’s voor het senior management om incidenten van moderne slavernij te begrijpen, te herkennen en op gepaste wijze te reageren. Alle nieuwe medewerkers bekijken de Stronger2Gether-video over dwangarbeid als onderdeel van hun introductieproces en we gebruiken de Stonger2Gether-posters in 6 verschillende talen op de vestigingingen om de boodschap kracht bij te zetten.

We hebben de voltooiing van een groepsbrede enquête over de betrokkenheid van medewerkers geïmplementeerd om de mening van de werknemers te begrijpen en hebben aanvullende training gegeven binnen het vestigingsmanagement- en leidinggevenden.


Volgende stappen om Moderne Slavernij te voorkomen
Wij geloven dat leiderschap het verschil maakt in een effectief antwoord/reactie. We hebben moderne slavernijtraining gegeven op het niveau van directeur, manager en leidinggevenden en hebben actieve betrokkenheid aangemoedigd voor personeel met verschillende achtergronden en nationaliteiten.

In onze vestigingen en binnen onze inkoopteams is het senior management verantwoordelijk voor de naleving van ons beleid en de nul tolerantie van het bedrijf ten aanzien van elke vorm van slavernij, dienstbaarheid, dwangarbeid, verplichte arbeid of mensenhandel.

Onze focus in het komende jaar zal zijn om nauw te blijven samenwerken met onze collega’s en leveranciers om moderne slavernij en mensenhandel te identificeren en aan te pakken.


Kernpunten bij de aanpak van Moderne Slavernij
Om de effectiviteit van de door Nationwide Produce genomen maatregelen te beoordelen, monitoren we de volgende Kernpunten:


Deze verklaring is op 21 september 2021 goedgekeurd door de raad van bestuur van Nationwide Produce PLC.

tim_signature1

Tim O’Malley

Group Managing Director